Longevity - En blogg om hälsa - Ekologiskt eller inte?

Ekologiskt eller inte?

Jag har med några länkar som bidrar till min ambivalens. Det är ett halvlångt inlägg, kanske inte längre än vanligt iofs, men eftersom det är en komplicerad frågeställning så behövs tydliga exempel. LÄS HELA innan du kommenterar tack.
 
Jag har under alla år stolt proklamerat att jag handlat ekologiskt sedan tidernas begynnelse och tänkt att jag gör miljön en stor tjänst. Miljön har dock inte varit mitt huvudsakliga syfte utan jag har tänkt att jag inte vill stoppa i mig och mina barn en massa skit. Nu när jag levt fattiga studentlivet ett tag så har jag inte haft råd att köpa allting ekologiskt så jag har valt svenskt lokalt där det varit möjligt istället. Det har känts bra. Det känns som Sveriges regelverk ändå på något sätt känns tryggt i att man inte får i sig en massa skit. Nu till min fråga då, Varför skall jag fortsätta köpa ekologiskt? Alltså om nu svensk mat redan är miljövänlig i sig och innehåller mindre gifter? Jag klipper in lite citat nedan för att ni skall förstå varför jag är tvehågsen.
 
“Anledningen till att ekologisk mat är sämre för klimatet än konventionell är att skördarna per hektar är mycket lägre i ekologisk matproduktion, främst eftersom konstgödsel inte tillåts i ekologisk odling. För samma mängd mat krävs därför mycket större markareal om den är producerad ekologiskt. Det banbrytande med den nya studien är slutsatsen att denna arealskillnad innebär en mycket stor klimatpåverkan till nackdel för ekologisk mat.” (länk 1)
 
“I Europa ges över 90 procent av antibiotikan till grupper av djur. I Sverige är siffran den motsatta, 90 procent ges enbart till de sjuka djuren. Både inom och utanför Europa ger man antibiotika till friska djur i tillväxfrämjande syfte eller som ersättning för hygienåtgärder och god djuromsorg. I Sverige används i större utsträckning läkemedelspreparat som har lägre risk för att bidra till resistens. Hög antibiotikaförbrukning ökar risken för resistenta bakterier vilket WHO klassat som ett av de största hoten mot folkhälsan. Som konsument kan man påverka utvecklingen av resistens. Att välja svenska livsmedel bidrar därför till bättre djuromsorg, mindre antibiotikaförbrukning och är positivt för folkhälsan” (länk 2)
 
#1 - - Caroline:

så intressant inlägg! jag vill absolut börja handla mer ekologiskt