Longevity - En blogg om hälsa - Kost och kosttillskott

Kostråd

Jag är ingen specialist på något sätt men jag tycker det är intressant att följa med vad som sker inom forskning kring kost och hälsa. Just nu läser jag Dr Sinclairs bok Lifespan som handlar om varför vi åldras och varför vi inte måste det. Han beskriver åldrandet som en sjukdom som går att behandla. En stor del i hur vi åldras har med kosten att göra. Man kan påverka kvaliteten på sitt liv och till och med sin livslängd genom att fundera över sin kost och anpassa den. Hur som helst så tycker jag att det är intressant att "tallriksmodellen" som kommer ur "matpyramiden som hade störst genomslag på 70-talet fortfarande har såpass stort inflytande över vad som är bra hälsovanor.
 
Om man ser tillbaka historiskt på hur de här råden uppkom så är det väldigt tydligt att livsmedelsbranschen haft stor påverkan på hur råden skulle utformas. Jag tror att den första rekommendationen var att man skall äta 6-11 portioner bröd, pasta och liknande per dag efter att livsmedelsindustrin fått säga sitt kring kostråden. Ursprungsrådet som näringsfysiologer i USA tog fram var 3-5 portioner. Svenska kostråd kommer från början från Amerikanska råd. 
 
Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), en myndighet i USA har till och med stämt USDA (U.S department of agriculture) eftersom sex av elva medlemmar i USDA har finansiella kopplingar till matindustrin. USDA är de som tar fram kostråden i USA. Det märks tydligt genom att vete-, ris-, majs- och sojabönodlare fär huvuddelen av de 20 miljarder dollar som delas ut som odlingsstöd. De viktigaste användningsområdena utöver djurfoder för dessa grödor är för produktion av processade livsmedel, sirap med hög fruktos och "vegetabiliska" oljor. Det rimmar inte särskilt väl med den forskning som finns kring hur de produkterna påverkar människors hälsa negativt. Dock rimmar det väl med den vinst som livsmedelsindustrin gör varje år samt problemen med övervikt och ohälsa som ökar i hela världen.
 
Visa källbilden
 
Allt mer forskning visar också att ursprungsråden kring kolestorol inte stämmer utan att det är mycket mer komplex fråga än vad man tidigare förstått. Trots detta så lever tankar om att fett är livsfarligt fortfarande kvar hos väldigt många. Dietdoctor har samlat forskning som talar för motsatsen här.
 
Någonting som Dr Sinclar tar upp i sin bok är att kostråd eller hälsoråd generellt bör vara individuella eftersom alla människors DNA eller genomes ser olika ut. Vad en hälsosam kost består av varierar från person till person. Det som fungerar bra för en person fungerar inte nödvändigtvis för en annan. Människor kan vara olika känsliga för olika livsmedel och kroppen kan reagerar olika på intag av samma livsmedel. Fler och fler inom hälsobranschen har nu insett att generella råd är mindre relevanta än råd som utgår från individens förutsättningar. Rent allmänt är de överens om att snabba kolhydrater, processade köttprodukter och transfetter är saker som bör undvikas så långt det går. 
 
Hur tänker du?
 
 
Visa fler inlägg