Longevity - En blogg om hälsa - Gästblogg psykologiskt immunförsvar!

Gästblogg psykologiskt immunförsvar!

Delar ännu ett inlägg från min pojkvän. Denna gång handlar det om något som kallas psykologiskt immunförsvar*.
 
Det är inte ett helt vanligt uttryck men som du kanske förstår så handlar det om att kunna hantera motgångar och andra negativa händelser på ett bra sätt. Risken är annars du blir väldigt stressad över småsaker och denna återkommande stress blir för mycket för dig. Det leder till sjukdom och saker som utbrändhet. Såklart sätter du dig även i risk när det gäller en sådan sak som Covid. Ett starkt immunförsvar skapas bland annat genom att utsätta sig för bakterier, virus och annan "smuts". Kroppen bygger då upp försvaret allt eftersom. Det är ju för övrigt så ett vaccin fungerar, kroppen får en mindre dos som kroppen klarar av att hantera.
 
Samma princip gäller för ett psykologiskt immunförsvar och här kommer mitt inlägg ta två spår. Det ena vad du kan göra själv och det andra en reflektion vad vårt samhälle är på väg.
Komfortzon är en "klassiker" i sammanhanget. Att utvidga sin komfortzon handlar om att göra utmanande saker en bit utanför sin nuvarande komfortzon. På så sätt utökas komfortzonen och det innebär att man blir bekvämare i fler situationer än innan. Det stärker med andra ord det psykolgiska immunförsvaret. Personligen utmanar jag mig på olika sätt. I arbetslivet har det bland annat lett till publika framföranden, webinars, lärare på utbildningar och andra scenarion som historiskt sett varit utmanande för mig.
 
På träningsfronten utmanar jag mig ständigt. Det är från gång till annan rätt obekvämt. Dels är det ibland tuff BJJ träning där man får verkligen kämpa och hamnar i obekväma positioner/situationer som man ändå lär sig att hantera. Dels är även CrossFit träning med maxpuls där man samtidigt utför en del komplexa övningar. Det kan vara synnerligen obekvämt. Men jag är övertygad att genom att försätta mig i dessa situationer bygger mitt psykologiska immunförsvar och andra situationer blir därmed enkla att hantera.
 
Om vi höjer blicken från det personliga planet till samhällsplanet. Det är noterbart att det vuxit fram en "kränkt generation". Treden är också sådan att det även växer fram en sk "Cancel Culture" där man försöker stänga ner allt som som inte ligger in linje med vad man tycker själv. Böcker plockas bort, statyer tas ner etc. Toleransen för oliktänkande sjunker helt uppenbart.
Så vad gör dessa strömningar för det psykologiska immunförsvaret? Naturligtvis är detta negativt. Som jag beskrev ovan så bygger man ett immunförsvar genom att utsätta sig för "smuts" och bli immun mot sådan smuts.
 
I mitt tycke borde vi ha ett samhälle där vi kan tåla olika åsikter och kulturuttryck utan att bli kränkta. Att kunna hantera sådant vi inte gillar på ett rationellt sett och ha en debatt där det är högt i tak är av största vikt. Nuvarande utveckling innebär också att det som kallas "hate speach" blir mer potent än vad det borde vara. Det innebär ju att den som medvetet vill använda sig av det också får större effekt då samhällets psykologiska immunförsvar minskat.
 
Slutsatser från mig gällande detta
-Utsätt dig för utmanade situationer regelbundet både i ditt privat- som arbetsliv
-Utsätt dig även för fysiskt obekväma situationer regelbundet
-Ta del regelbundet del av oliktänkande individers perspektiv och ha ett öppet sinne för dem
 
Med dessa slutsatser bygger du ditt och samhällets psykologiska immunförsvar vilket kommer oss alla till nytta!
 
Detta inlägg har inspirerats av serien "The Stoic Path" av William B. Irvine som återfinns i Sam Harris Waking Up app
 
*Termen Psykologiskt Immunförsvar är inte helt definierad och den som söker efter det finner flera olika tolkningar. I detta inlägg använder jag det som en stoiker skulle göra.
 
/Jesper
 
 
#1 - - iSXLkcjYgONZVT:

RWKVuoBvUnJscj