Longevity - En blogg om hälsa - Människors vanor och fetma

Människors vanor och fetma

Att prata om övervikt är fortfarande ett av det mest känsliga områden man kan ge sig in på. Det märker jag varenda gång jag tar upp det här ämnet på ett eller annat sätt. Jag är inte ute efter att “fatshama” människor med övervikt utan jag vill få Samhället att skämmas som möjliggör för människor att leva osunt. Av flera olika anledningar, både för individen men också för samhället i sig. Jag välkomnar mothugg men tänk på att vara trevlig 🙂
 
Enligt Folkhälsomyndigheten uppgav 52% av svenskarna att de hade övervikt eller fetma år 2020. Enligt färska siffror gällande dödsorsaker i USA där fetman är ett ännu större problem så visade det sig att trots covid så var den absolut största dödsorsaken med flera 100.000 i skillnad hjärt- och kärlsjukdomar. Strax efter kom cancer och på tredje plats med ungefär hälften så många fall som cancerfallen kom just covid. Av covidfallen kunde man också konstatera att ungefär 94% hade bakomliggande sjukdomar som kunde placeras främst bland de två typer som lett till flest dödsfall under hela 2020. Även i Sverige är samma två sjukdomar de två främsta dödsorsakerna år efter år.
Vad vill jag säga med det här då? Vi har facit i hand i princip.
 
Vad är det som främst leder till hjärt- och kärlsjukdomar? Jo ett osunt leverne (https://www.hjart-lungfonden.se/halsa/riskfaktorer/). Vad kommer de flesta cancerformer ifrån? Jo vår livsstil (https://cancer.se/vad-orsakar-cancer/). Det här är dessutom ingen nyhet men trots detta så är det fortfarande fokus på att möjliggöra för människor att leva osunt (tex skräpmat är billigt, sund mat dyrare) och “quickfixa” i efterhand istället för att möjliggöra för människor att leva hälsosamt (finns mycket idéer kring hur det skulle kunna se ut).
 
För mig är det helt absurt. Vi har en myndighet som rekommenderar hur människor kan leva för att gynna sin hälsa men det är först under covid som denna myndighet blir känd för svenska folket och då med i mitt tycke fokus på fel saker (åtminstone i dagsläget, till skillnad från inledningsvis då det var en helt ny situation). Jag kan föreställa mig flera olika anledningar till varför det är så här, både logiska men också konspiratoriska. Kan Regeringen gå ut och tala om för människor vad de skall göra och “kränka” integritet på grund av att andra människors hälsa påverkas så kan de väl gå ut och tala om för människor att nu tar vi tag i det här, nu ser vi till att leva hälsosamt. Då sparar vi inte bara personligt lidande utan också samhällets resurser.
 
 
#1 - - Hanna Karlsson:

Egentligen är det inte själva övervikten som avgör huruvida man är ohälsosam eller inte. Utan det är hur man lever. En överviktig människa som äter bra mat och tar hand om sig själv med daglig rörelse och så vidare är mer hälsosam än en person som är smal men som aldrig rör på sig och äter skräpmat var och varannan dag.

Svar: Det finns alltid undantag såklart men två av världens mest omfattande hälsostudier har definierat de fem viktigaste faktorerna för god hälsa (med undantag för genuppsättning). Dessa är: ett BMI under 25, att inte röka, regelbunden motion, ett moderat alkoholintag och goda kostvanor. Dessa studier visade att kroppsvikten var den mest betydelsefulla hälsofaktorn, tätt följt av rökning. Jag vet att det är lite torrt att hänvisa till studier men jag är en faktanörd :P
Longevity - en blogg om hälsa