Höstdippar!

Jag bor i Göteborg. Göteborg är synonymt med grått, regnigt väder som börjar i oktober och slutar i april i princip. Vädret leder till att jag får vad jag kallar "dippar". En dipp definieras av känsla av ångest och oro som inte riktigt går att sätta fingret på. Det är väldigt tydligt när det sker. De som känner mig väl säger att jag går att läsa som en bok. Den som känner allra mig bäst ser till och med signaler att det är på väg innan det har hänt. 
 
Häromdagen ställde jag frågan till samma person, "Tror du att dipparna är framkallade för att jag förväntar mig att må dåligt på grund av årstiden eller tror du att det finns något med det gråa som gör att må bra hormonerna påverkas i negativ riktning rent biologiskt"? Vi fick naturligtvis inte fram något absolut korrekt svar men diskussionen ledde till att jag ville forska vidare.
 
På sidan depression.se (en del av healthcare nätverket) kan man bland annat läsa om Årstidsbunden depression. Vanligast är att du drabbas av årstidsbunden depression, SAD (Seasonal Affective Disorder), på senhösten och vintern. Jag har ju upplevt det här så långt tillbaka jag kan minnas men har aldrig någonsin sökt någon information eller hjälp för det. När jag var ung var det riktigt jobbigt men har blivit mycket bättre med åren. Allra bäst har det blivit de senaste fem åren. Anledningen till det är att jag börjat ta hand om mig själv på flera olika plan under denna perioden. Jag har börjat träna (fysisk ativitet är bästa medicinen), jag har ändrat min kost och jag har börjat bry mig om mig själv. Jag har utökat mitt sociala nätverk till att bara innefatta personer som ger energi. 
 
Vidare på depression.se säger man:
 
"Man har än inte kunnat fastställa vad det är som faktiskt händer i kroppen när man drabbas av årstidsbunden depression, dock kan man se tydliga samband i växlingar mellan ljus och mörker."
 
Därpå rekommenderas så mycket tid som möjligt i dags- och solljus samt att vara noga med den fysiska aktiviteten. En daglig lunchpromenad kan räcka. Jag vet av egen erfarenhet att det fungerar alldeles utmärkt. Mina allra närmsta ser det också. En promenad i skogen gör dramatisk skillnad. Likaså träningen.
 
Jag äter inga antidepressiva mediciner, så kallade SSRI-preparat. Anledningen är att träning fungerar bättre. Annars kan man ju kanske utläsa att depression av olika slag beror på serotoninbrist eftersom det är just det som antidepressiva mediciner innehåller. Dock så handlar det om ur ett biologiskt perspektiv att det blir en obalans mellan hjärnans signalsubstanser i det centrala nervsystemet. Serotonin, noradrenalin och dopamin är tre viktiga signalsubstanser som har en betydande effekt kring uppkomsten av depression. Må-Bra hormoner och signalsubstanser i obalans helt enkelt. Här tycker jag de förklarar skillnaderna bra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visa fler inlägg