Med att planera för en manifestation!

 
Tillsammans är vi starka?
 
 
Manifest för barn i behov av särskilt stöd i Göteborg

• Det är lönsamt att satsa på barn i behov.

• En skola för ALLA. Lika är inte alltid rättvist.

• Kompetenshöjning och kvalitétskontroll av skolors bemötande av ALLA barn med särskilda behov.


Henrik D. Ragnevi, Attention Göteborg
Claes Jenninger, Mobbningsfri skola
Madelein Larsson Wollnik, Attention Hisingen-Kungälv
Ann Nolin, Barnpartiet
Cecilia Fyrevik och Mattias Sandin, U.N.I.K – NPF
Annika Lindsröm, Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg
Gunilla Karlsson Förälder
Maria Loustalot-Forest Förälder
Joanna Kurek Förälder