Måndagkväll på Wendelsbergs folkhögskola


Jag är bland annat attitydambassadör. Ett av alla mina uppdrag som jag verkligen tycker är värt att skriva några rader om. Att vara attitydambasssadör innebär att man aktivt arbetar för att försöka påverka människors syn på psykisk ohälsa. Att med de medel man har hjälpa till att minska fördomar och arbeta bort den så kallade tabustämpeln.

Att vara attitydambassadör är ett led i en kampanj som heter (H)järnkoll.

Ett regeringsuppdrag

 

Regeringen har tagit initiativet till den tre-åriga satsningen Hjärnkoll som syftar till att förbättra allmänhetens attityder till personer med  psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

 

Vi vill med kampanjen slå hål på fördomarna om psykisk ohälsa och öppna upp för samtal kring frågan. Att inte må bra psykiskt ska bli lika accepterat som att säga att man har ont i benet.


Myndighet och nätverk står bakom

 

Kampanjen Hjärnkoll drivs av Handisam i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH Satsningen pågår under 2010 och 2011 och är ett regeringsuppdrag. Bakom arbetet finns också flera andra samverkanspartners, bland annat NSPH:s 14 olika förbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Utbildningsradion, Statens Folkhälsoinstitut, Kulturrådet, Hjälpmedelsinstitutet och Statens Institutionsstyrelse.

 


I dag och imorgon är jag således på en vidareutbildning tillsammans med runt 17-18 andra attitydambassadörer. Det har varit en trevlig och lärorik dag med mycket intressanta frågeställningar och en och annan livlig diskussion.

 

 

Anneli är en av alla fantastiska ambassadörer


Wendelsbergs folkhögskolas huvudbyggnad är utanför mitt fönster

Nu är dagen över och det blir lite egentid framför datorn.

Hoppas ni haft en fin dag!