Självkänsla

Då och då hamnar man i situationer där man behöver fatta beslut som inte är helt enkla. Jag står just inför ett sådant. Det är inte komplicerat ur ett svartvitt tänk. Det finns ett rätt och ett fel. Dock är det komplicerat ur ett känslomässigt perspektiv. Jag vill inte gå in i detalj vad det handlar om men jag behöver ventilera problematiken.
 
Mitt liv har kantats av misslyckanden och det har lett till en dålig självkänsla. Även om jag idag upplever att jag blivit starkare och mer duktig på att se mitt eget värde så dras jag fortfarande med "dåligt samvete" över att jag fattar beslut som kanske påverkar andra på ett sätt de inte vill. Oavsett om besluten har varit livsavgörande för egen del. Jag menar hur dåligt skall man behöva må i sin kamp att inte få andra att må dåligt? Skilsmässa är ett sådant exempel. Det här dåliga samvetet i sin tur gör att man inte vågar ta ut sin rätt. Det finns en outtalad "skuld" att man blir skyldig på något sätt. Jag vet inte om någon känner igen sig men rimligtvis är jag inte den enda som fastnar i de här tankarna. 
 
Hur jobbar man då med att komma framåt? För egen del så är skrivandet en viktig del för mig att komma vidare. Det här inlägget är ett tydligt exempel. Jag tänker mycket och benar ut olika scenarior kring ämnet. Vad är det värsta som kan hända? Kan jag leva med det värsta? Hur påverkar detta andra i min närhet, kan jag leva med deras reaktioner, beteende? Ofta är svaret till min fördel och det i sin tur leder till att jag kan hantera eventuell uppkommen ångest över det på ett sunt sätt. I sann stocistisk anda (visdom, mod, rättvisa och självkontroll). 
 
Nu mer har jag förmånen att kunnna ventilera mina tankar med personer som står mig nära. Det är helt nytt och det har varit svårt att gå från att vara helt ensam i mina beslut till att få konkret feedback från människor som bryr sig om mig innan jag fattar beslut. Det har varit svårt att se och förstå att någon vill mitt bästa. Jag är inte helt hemma ännu men jag upplever att det går framåt. Både vad gäller ta till mig feedback och öka på min självkänsla. 
 
Visa fler inlägg