Lyssna på oss ungdomar

Dagens dialogseminarie handlade om att diskutera kring ungdomars erfarenheter av sina stödinsatser och att vi är alldeles för dåliga att lyssna på dem. NSPH (Nationell samverkan psykisk hälsa) har gjort en intervstudie med ungdomar med psykisk ohälsa och eller en NPF-diagnos som har många myndighetskontakter. Hur de upplever stödet eller bristen på stöd. Detta är ett resultat av regeringsuppdraget "Barn Äger" som visade att barn med funktionsnedsättning generellt mår dåligt men barn med psykiska funktionsnedsättningar mår sämst.
 
Många kloka tankar! Barn och unga är fantastiska!
 
 
 
 
 
#1 - Freja

Så mycket gott du gör!

#2 - bexollila

sv : de va så lite så :D

#3 - Jonnié Jonsson

ja lite blåser de, men inte så mycket, trodde de skulle bli mycket värre

#4 - åsa

Så intressant. Jag tycker det är viktigt att det kommer fram hur barn/ungdom mår.
Det skulle finnas fler eldsjälar som Du.

#5 - Life of Johanna

Intressant! :)